Oddziały
Promocja Zdrowia PDF Drukuj Email

  Do statutowych zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu należy prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia, profilaktyką chorób i edukacją zdrowotną. Zadania te doskonale wpisują się w cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2021–2025, jakim są: profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego, zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, wyzwania demograficzne. Przedstawione cele operacyjne, są niezbędne do realizacji celu strategicznego NPZ, którym jest zwiększenie wśród Polaków liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu, a także podnoszenie świadomości na temat czynników determinujących zdrowie, kształtowanie środowisk sprzyjających zdrowiu oraz dostarczanie narzędzi pozwalających dokonywać wyborów prozdrowotnych.

  Promocję zdrowia, profilaktykę chorób i edukację zdrowotną należy uznać za podstawowe elementy kształtujące zdrowie oraz jakość życia lokalnej populacji, a inicjatywy podejmowane w ich zakresie jako działania niskonakładowe, przynoszące szereg korzyści społecznych, zdrowotnych oraz ekonomicznych, które mogą być punktem wyjścia do budowania długofalowych strategii zdrowotnych.

 

Promocja zdrowia

 

Profilaktyka chorób

 

Edukacja zdrowotna

 

Najważniejsze dni dla promocji zdrowia

 

Czytaj ulotki leków

 

  Informacje o planowanych i organizowanych akcjach promocyjnych oraz profilaktycznych można znaleźć na stronie głównej. Działania WSzS nr 4 w Bytomiu w powyższym zakresie, których celem jest motywowanie do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób, koordynuje i inicjuje:

 

Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy

mgr Anna Bakoniak

tel. 32/ 396-45-97