Oddziały
Monografia Szpitala PDF Drukuj Email

  

Informujemy o możliwości nieodpłatnego nabycia jubileuszowej monografii szpitala pt: „Szpital Górniczy”. Zainteresowanych pracowników prosimy o sporządzenie listy osobowej (wg wzoru do pobrania) i odebranie książek z magazynu. Listy powinny być potwierdzone przez pielęgniarkę przełożoną w przypadku pionu lecznictwa, w pozostałych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do lektury!