Oddziały
Centralna Sterylizatornia Drukuj Email

Kierownik Centralnej Sterylizatorni: Joanna Gubała

tel. 32 396 4277

Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu została uruchomiona już w momencie powstania szpitala. W roku 1994 zakład zmodernizowano i przeniesiono do nowego obiektu. Centralna Sterylizatornia świadczy kompleksowe usługi z zakresu dezynfekcji wstępnej, dezynfekcji właściwej, sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej – plazmowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r ( Dz. U. Z dnia 24 listopada 2006) Sterylizatornia sukcesywnie dostosowuje się do wymagań stawianym zakładom opieki zdrowotnej. W 2008 roku Sterylizatornia została wyposażona w nowy sprzęt: sterylizator parowy 6-cio jednostkowy, myjnię ultradźwiękową oraz myjnię -dezynfektor, spełniające wszystkie aktualne przepisy i unijne standardy. Pełna dokumentacja procesów od dezynfekcji po sterylizację na każdym etapie wykonywanych czynności, daje gwarancję ich skuteczności, a co za tym idzie pełne bezpieczeństwo dla pacjentów. Ponadto wprowadzony system kontenerowego transportu skażonego materiału, pozwala na kompleksową kontrolę nad procesem dekontaminacji całego sprzętu, poddawanego sterylizacji w naszym szpitalu. Podział Sterylizatorni na 3 strefy: brudną, czystą i materiału wysterylizowanego, zapewnia właściwy kierunek obiegu sprzętu, nie powodując krzyżowania się dróg.

Personel Centralnej Sterylizatorni świadczy usługi całodobowo, w sposób fachowy i profesjonalny. Osoby te posiadają uprawnienia eksploatacyjne pozwalające na pracę z urządzeniami wysokociśnieniowymi, wszelkie certyfikaty pozwalające na pracę w poszczególnych strefach i szkolenia z zakresu dezynfekcji i sterylizacji. Sterylizację w naszym Szpitalu przeprowadza się dwoma metodami. Zgodnie z zasadą „wszystko co tylko się da” sterylizuje się w parze wodnej, natomiast sprzęt nieodporny na wilgoć i wysoką temperaturę sterylizuje się w plazmie. To nowatorska metoda sterylizacji niskotemperaturowej, w której plazma gazu tworzona jest z nadtlenku wodoru. Produktem ubocznym tej metody sterylizacji są przyjazne dla środowiska tlen i woda, usuwane poprzez wietrzenie.

Materiał dostarczany jest do sterylizacji poprzez kontakt telefoniczny na nr wewn. 4781 do sanitariuszy ekipy transportowej, zatrudnionych w Centralnej Sterylizatorni.