Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”


Informacja PDF Drukuj Email

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytom na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy robót budowlanych - INFOPOLGAZ Marlena Handel – Szczerba z siedzibą przy ul. Fabrycznej 10; 41 – 909 Bytom NIP: 626-265-14-5, REGON: 241648852 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) w dniu 20 lutego 2014 rozpoczął realizację projektu.

Dyrektywny harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

  • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym również pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę do dnia 15 kwietnia 2014.
  • Kompleksowe zakończenie robot budowlanych w zakresie pomieszczeń VIII piętra budynku B cz. wysoka wraz z pozyskaniem zgody na ich użytkowanie do dnia 15 września 2014.
  • Kompleksowe zakończenie robót budowlanych w budynku C2 wraz z pozyskaniem zgody na ich użytkowanie do dnia 25 listopada 2014.
  • Zakup wyposażenia dla potrzeb 30 łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej do 25 listopada 2014.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Do pobrania:

SCHEMAT ORGANIZACYJNY