Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Lublinie PDF Drukuj Email
      W dniach 23-26. 09.2015r. lekarze Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii naszego Szpitala uczestniczyli w „Połączonym Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów z Deutsche Gesellschaft fur Neurochirurgie” w Lublinie. Była to idealna okazja by spotkać się z największymi w Polsce autorytetami w dziedzinie medycyny oraz wymienić doświadczenia kliniczne z kolegami z różnych ośrodków w Polsce i Niemczech. Kultywując najlepsze tradycje kliniczne i naukowe naszego Oddziału, zaprezentowaliśmy trzy prace naukowe oparte na materiale własnym:
  1. Chrobak W., Satnuszek A., Trompeta J.: Guzy przerzutowe kanału kręgowego.
  2. Trompeta J., Larysz D.: Wpływ parametrów morfometrycznych kompleksu tętnicy łączącej przedniej na wynik leczenia endowaskularnego chorych po krwawieniu podpajęczynówkowym.
  3. Stanuszek A., Chrobak W.: Tętniak tętnicy korzeniowej imitujący nowotwór kanału kręgowego.
     
        Prace zebrały pochwały za interesujące przedstawienie rzadkich przypadków w medycynie oraz za dojrzałą formę prezentacji przed gronem wybitnych neurochirurgów (cytat prowadzących sesje). Dlatego Kongres uważamy z bardzo udany, gdyż pozwolił zwrócić uwagę na nasz bytomski ośrodek na forum międzynarodowym.