Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Neurochirurdzy na konferencji w Atenach PDF Drukuj Email

Neurochirurdzy z całego świata debatowali nad najnowszymi technikami leczenia. Konferencję naukową zorganizowało Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), a nasz kraj reprezentowali dr Agnieszka Stanuszek i dr Arkadiusz Jędrzejek z Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii WSS nr 4.

 

Bytomscy neurochirurdzy zaprezentowali 3 prace naukowe:

1. Paraspinal muscle atrophy and paraspinal muscle fatty degeneration as a factor influencing the results of surgical treatment of lumbar discopathy (Atrofia oraz zwyrodnienie mięśni przykręgosłupowych jako ważny czynnik prognostyczny wyników leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej); A. Stanuszek, A. Jędrzejek, W. Chrobak, E. Gancarczyk-Urlik, J. Trompeta

2. A change in age of patients treated surgically for single level lumbar degenerative disc disease in the last decade („Zmiana średniego wieku pacjentów w ostatniej dekadzie leczonych operacyjnie z powodu jednopoziomowej dyskopatii lędźwiowej”); A. Jędrzejek, A. Stanuszek, A. Dobkiewicz, J. Pieniążek

3. Return-to-work rate after single level lumbar discectomy for degenerative disc disease: a comparison of authors results with the data available in the Spine Tango Registry („Powrót do pracy po operacji choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego: porównanie doświadczeń własnych z danymi dostępnymi w rejestrze Spine Tango); A. Jędrzejek, A. Stanuszek, J. Trompeta, A. Dobkiewicz, J. Pieniążek, W. Chrobak

 

Warto podkreślić, że wygłaszane podczas konferencji prace naukowe pochodziły nie tylko z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Rosji, Japonii i Korei.