Neurochirurdzy na konferencji w Atenach Drukuj

Neurochirurdzy z całego świata debatowali nad najnowszymi technikami leczenia. Konferencję naukową zorganizowało Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), a nasz kraj reprezentowali dr Agnieszka Stanuszek i dr Arkadiusz Jędrzejek z Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii WSS nr 4.

 

Bytomscy neurochirurdzy zaprezentowali 3 prace naukowe:

1. Paraspinal muscle atrophy and paraspinal muscle fatty degeneration as a factor influencing the results of surgical treatment of lumbar discopathy (Atrofia oraz zwyrodnienie mięśni przykręgosłupowych jako ważny czynnik prognostyczny wyników leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej); A. Stanuszek, A. Jędrzejek, W. Chrobak, E. Gancarczyk-Urlik, J. Trompeta

2. A change in age of patients treated surgically for single level lumbar degenerative disc disease in the last decade („Zmiana średniego wieku pacjentów w ostatniej dekadzie leczonych operacyjnie z powodu jednopoziomowej dyskopatii lędźwiowej”); A. Jędrzejek, A. Stanuszek, A. Dobkiewicz, J. Pieniążek

3. Return-to-work rate after single level lumbar discectomy for degenerative disc disease: a comparison of authors results with the data available in the Spine Tango Registry („Powrót do pracy po operacji choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego: porównanie doświadczeń własnych z danymi dostępnymi w rejestrze Spine Tango); A. Jędrzejek, A. Stanuszek, J. Trompeta, A. Dobkiewicz, J. Pieniążek, W. Chrobak

 

Warto podkreślić, że wygłaszane podczas konferencji prace naukowe pochodziły nie tylko z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Rosji, Japonii i Korei.