Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Złota odznaka od przedstawicieli biznesu PDF Drukuj Email

 

Wyróżnienie przyznało nam środowisko przedsiębiorców. Podczas uroczystej gali Regionalnej Izby Gospodarczej, która odbyła się w Operze Śląskiej w Bytomiu, w imieniu szpitala, Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odebrał dyrektor Jerzy Pieniążek.

 

Dr Jerzy Pieniążek kieruje zakładem pracy zatrudniającym ok. 1000 osób - mówił Leszek Dziub, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej (delegatury w Bytomiu). Poza tym, sprawne zarządzanie przez niego placówką uchroniło ją parę lat temu przed katastrofą finansową. Leszek Dziób odniósł się także do działalności naukowej i pracach nad wynalazkami dra Jerzego Pieniążka, które nie tylko rozsławiają Bytom, ale przysługują się też gospodarce – innowacje w medycynie, choć bywają drogie, w efekcie przyczyniają się do zmniejszenia kosztów leczenia, krótszego pobytu pacjenta w szpitalu i jego szybszy powrót na rynek pracy.

 

Wyróżnienie z rąk przedsiębiorców nobilituje – podkreśla dr Jerzy Pieniążek. Trzeba pamiętać, że dobrze funkcjonujący szpital musi pociągać za sobą współpracę z podmiotami gospodarczymi z wielu dziedzin. Staramy się, by świadczenie usług dla nas, wpływało pozytywnie na rozwój lokalnego rynku pracy.

Ludzie związani z medycyną otrzymali podczas piątkowego wieczoru (13 kwietnia) wiele wyróżnień. Prof. Aleksander Sieroń, ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, także otrzymał Honorową Złota Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a prof. Anita Olejek, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu uhonorowana została Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Prof. Jerzy Arendt otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a dr Omran Ibrahim – Złotą Odznakę Zasłużony Dla Województwa Śląskiego.

Odbywające się od ponad 20 lat gale Regionalnej Izby Gospodarczej są okazją do podsumowań działalności śląskich firm i dyskusji na temat współpracy samorządu i biznesu.