Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Złoty Krzyż Zasługi dla dra Janusza Milejskiego PDF Drukuj Email

 

 

Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony dr Janusz Milejski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa WSS nr 4 w Bytomiu. Odznaczenie odebrał w sobotę (21 września) w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, podczas obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

 

Dr Janusz Milejski jest lekarzem internistą oraz kardiologiem, absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu (1981 r.). Ukończył również studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 1981 roku związany jest z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, gdzie od 2014 r. pełni funkcję dyrektora ds. lecznictwa.

Janusz Milejski jest aktywnym działaczem śląskiego samorządu lekarskiego, aktualnie przewodniczącym Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej. W latach 2001-2009 pełnił funkcję przewodniczącego Delegatury Bytomskiej Okręgowej Rady Lekarskiej, w której szczególnie aktywnie działał na rzecz lekarzy emerytów.

Od 2011 roku jest wiceprezesem Fundacji „Lekarzom Seniorom”. Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków Izby, ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia oraz inne ograniczenia. Jako wiceprezes wspiera wszelkie działania na rzecz ograniczania niepełnosprawności wieku podeszłego, podtrzymywania samodzielności osób starszych oraz popularyzowania i wspierania wolontariatu. Dr J. Milejski angażuje się w procesy kształcenia lekarzy. Prowadzi wykłady dla lekarzy stażystów z zakresu prawa medycznego.

Krzyż Zasługi to polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Dodajmy, że dr Janusz Milejski w 2012 roku został odznaczony Srebrną Odznaką Śląskiej Izby Lekarskiej „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”.