Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Seniorzy przed świętami chorują bardziej? PDF Drukuj Email

 

 

Za zaniedbanie krewnych grozi odpowiedzialność karna. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza przed świętami. Bo to ten czas, kiedy do Izby Przyjęć WSS nr 4 w Bytomiu trafia coraz więcej seniorów z nasilonymi objawami chorobowymi. Tymczasem to na rodzinie spoczywa prawny obowiązek opieki nad krewnym w podeszłym wieku, a informacje o zaniedbaniach mogą być skierowane na policję albo do opieki społecznej.

 

 

Od kilku lat systematycznie zwiększa się liczba osób starszych, które w okresie świątecznym trafiają do Izby Przyjęć. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia w przewlekłych chorobach wzbudza podejrzenia lekarzy. Pacjenci mają duszności, bóle w klatce piersiowej, są odwodnieni. Najczęściej są w takim stanie, że muszą być hospitalizowani. Zdarzają się jednak sytuacje, że kiedy na miejscu pacjent zostanie zaopatrzony, a w szczególności nawodniony, rodzina nie chce go odebrać, reaguje agresywnie i przyznaje się, że planowała świąteczny wyjazd bez seniora.

Jerzy Pieniążek, dyrektor WSS nr 4 w Bytomiu podkreśla, że problem jest bardzo złożony, a awantury związane z odmowami przyjęć, paradoksalnie, mogą wynikać także z troski o pacjenta. Seniorzy najczęściej mieszkają samotnie – mówi dr Pieniążek. Wielu z nich z wiekiem czuje się coraz gorzej. Ich samopoczucie czy stan zdrowia można określić, jako zły, jednak rodzina nie przyjmuje do wiadomości, że w większości takich wypadków nie ma żadnych medycznych podstaw do zastosowania leczenia szpitalnego. Potrzebna jest natomiast opieka bliskich. Trzeba przypilnować, żeby senior wziął lekarstwa, pomóc mu w codziennych czynnościach, zmierzyć ciśnienie czy poziom cukru we krwi. Taka pomoc to zadanie dla rodziny albo opiekunów medycznych, a nie personelu szpitala.

Właściwa opieka nad seniorami to ogromny problem, z którym nasze społeczeństwo musi się zmierzyć, ale jeszcze nie jest na to przygotowane. Niemniej niedopuszczalne są sytuacje, kiedy w placówkach służby zdrowia personel medyczny przejmuje obowiązek rodziny – zaznacza Jerzy Pieniążek. W skrajnych sytuacjach, kiedy stan pacjenta wzbudzi nasze podejrzenie, będziemy musieli powiadomić o zaniedbaniu policję. Skierujemy też odpowiednie wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, by wysłała do takiej rodziny pracownika socjalnego. Opieka nad seniorem bywa bardzo wyczerpująca. Warto, zwłaszcza w okresie świątecznym, zastanowić się nad usługami prywatnych firm i stowarzyszeń oferujących pomoc w opiece nad osobami w podeszłym wieku. Jest ich coraz więcej na rynku usług opiekuńczych.

Zdjęcie: Pixabay