Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Aktualności
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych PDF Drukuj Email

Wykaz oferentów wyłonionych w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Wykaz

 
ZARZĄDZENIE NR 43 PDF Drukuj Email

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Pełna treść zarządzenia

 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PDF Drukuj Email

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz powołuje Komisję Konkursową do wyboru ofert.

 

  1. Zarządzenie Nr 38/2015
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
 
Informacja dla mieszkańców Bytomia PDF Drukuj Email

Z okazji obchodów jubileuszowych Szpitala oraz 35-tej rocznicy powstania NSZZ Solidarności zapraszamy mieszkańców miasta Bytom na badania laboratoryjne (poziom glukozy i cholesterolu całkowitego). Wymagany dokument tożsamości.

Akcja jubileuszowa odbędzie się w dniach 22-23 października 2015 r. w godz. 8.00-11.00 w laboratorium (budynek A - parter), wymagany stan na czczo. Po godzinnym oczekiwaniu na wynik będzie można skorzystać z konsultacji lekarza dostępnego w wyznaczonym punkcie na terenie Szpitala.

 
Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Lublinie PDF Drukuj Email
      W dniach 23-26. 09.2015r. lekarze Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii naszego Szpitala uczestniczyli w „Połączonym Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów z Deutsche Gesellschaft fur Neurochirurgie” w Lublinie.
Więcej…
 
Ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w Szpitalu PDF Drukuj Email

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. nr 109, poz. 719) w dniu 23 września 2015 r. przeprowadził z udziałem jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w Szpitalu.

   Ze względu na różny sposób detekcji pożaru w budynkach tutejszego Szpitala oraz przekazywania informacji o pożarze przeprowadzono dwa warianty ewakuacji:

Wariant I scenariusza – budynek B część wysoka (piętro III oddział nefrologii) – obiekt wyposażony w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) i System Sygnalizacji Pożaru (SSP).

Wariant II scenariusza – budynek C1 (piętro III oddział psychiatrii) – obiekt niewyposażony w DSO i SSP.

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA ZWŁOK POWYŻEJ 72 GODZIN. PDF Drukuj Email

Pełna treść w załączniku

 
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej PDF Drukuj Email

 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej - Oddział Psychiatryczny

 

 
Złota Rączka dla neurochirurgów PDF Drukuj Email

      21 marca 2015r odbyły się w Bytomiu uroczystości związane z 70 rocznicą powstania bytomskiego Cechu Rzemiosł Różnych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz województwa oraz miasta Bytomia. Starszy Cechu Antoni Wojciechowski uhonorował odznaczeniami i statuetkami, działaczy politycznych, samorządowych oraz przedstawicieli nauki którzy w sposób znaczący zasłużyli się dla rozwoju śląskiego rzemiosła. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie honorowej statuetki „Złotej Rączki” która przyznawana jest co kilka lat osobie spoza rzemiosła, której działalność miała i ma istotne znaczenie dla sektora rękodzielniczego. W tym roku otrzymał ją dr Jerzy Pieniążek. W swojej laudacji Starszy Cechu podkreślił, że dr Jerzy Pieniążek związany był przez wiele lat z Cechem Bytomskim gdyż prowadził wspólnie ze swoim ojcem firmę rzemieślniczą zajmując się metaloplastyką. Umiejętności i nabyte doświadczenie wykorzystał w swojej pracy zawodowej konstruując implanty kręgosłupowe na które uzyskał patenty w kraju i zagranicą. Dwa patenty zostały zarejestrowane w USA. Dr Jerzy Pieniążek podkreślił w swoim wystąpieniu że jeden człowiek nie osiągnie wiele przy aktualnym rozwoju technik medycznych. Współpraca z polską firmą LFC w Zielonej Górze oraz entuzjazm i zaangażowanie całego zespołu bytomskich neurochirurgów zasługują na to wyróżnienie.

 

 
Wyróżnieni statuetką „Zasłużony dla Śląskiego Rzemiosła”. Od lewej: Andrzej Wężyk -Przewodniczący Rady Miasta Bytomia, Andrzej Pilot Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Antoni Wojciechowski – Starszy Cechu, dr Jerzy Pieniążek, Halina Bieda – Radna Województwa Śląskiego, prof. Jan Klimek – V-ce Prezes Rzemiosła Polskiego.
 
 
dr Jerzy Pieniążek uhonorowany statuetką „Złota Rączka” przez Starszego Cechu Antoniego Wojciechowskiego i panią Dyrektor Cechu Agnieszkę Morys.

 

 
Nagroda "Renoma Roku 2014" PDF Drukuj Email

  

       Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak, na posiedzeniu 16 lutego 2015 r. po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów, wybrała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach. Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 101 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. Spośród wytypowanych wyłoniono ośmiu laureatów. Wynalazcami roku 2014 został zespół pod przewodnictwem dr Lechosława Ciupika z firmy LfC i dr Jerzego Pieniążka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, za system kręgosłupowy DERO.

    

  Uroczystego wręczenia statuetek „RENOMA 2014” dokonał pan Wicepremier i Ministr Gospodarki, Janusz Piechociński który w swoim wystąpieniu powiedział:

„W dalszym ciągu w firmie najważniejszy jest człowiek ze swoją kreatywnością, inicjatywą oraz odwagą stawiania sobie coraz wyższych celów. Dlatego dziękuję wszystkim przedsiębiorcom i wynalazcą za ich działania. To dzięki Wam polska gospodarka staje się lepsza”

 

 

Nagrodzony zespół z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim. Pan Premier w rozmowie z neurochirurgami i inżynierami naszego zespołu.

 

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 43