Dzień Ratownictwa Medycznego Drukuj

13 października już po raz trzeci obchodzimy w naszym kraju Dzień Ratownictwa Medycznego, ustanowiony ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

        W Dniu Ratownictwa Medycznego chcemy podziękować za codzienny trud niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Składamy naszym Ratownikom Medycznym wyrazy uznania dla poświęcenia w trudnej pracy zawodowej, wymagającej często narażenia własnego zdrowia. W tym ważnym dniu, życzymy Wam sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości, ludzkiej życzliwości, optymizmu oraz szczęścia w życiu osobistym!

 

Poniżej przedstawiamy list otwarty Minister Zdrowia – Ewy Kopacz.
Warszawa, 13 października 2008 r .

 

List otwarty

z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego


13 października po raz trzeci obchodzimy w Polsce Dzień Ratownictwa Medycznego ustanowiony w 2006 roku. Choć jest to święto młode, to już na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości obchodzonych przez pracowników ochrony zdrowia. Jest to Dzień uroczysty i wyjątkowy dla niezmiernie ważnej grupy zawodowej, jaką stanowią ratownicy medyczni, których codziennym powołaniem jest niesienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia człowieka.

Również dla mnie jest to Dzień szczególny, w którym mam zaszczyt skierować do wszystkich osób uprawiających tą wyjątkową profesję najszczersze wyrazy uznania dla waszej trudnej i pełnej poświęcenia pracy. Pracy, która jak żadna inna wymaga połączenia profesjonalizmu z wyjątkowymi predyspozycjami psychicznymi, ale także odpowiedniej postawy moralnej koniecznej przy wykonywaniu tak bardzo odpowiedzialnego zawodu.

W tym uroczystym Dniu składam wszystkim ratownikom medycznym serdeczne podziękowanie za trud codziennych obowiązków wykonywanych często w wyjątkowo ciężkich warunkach, a także za pełne poświęcenia niesienie pomocy potrzebującym.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak również w trudnej pracy zawodowej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia