Nowy sprzęt dla neurochirurgów Drukuj
     Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie, zakupiła dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii naszego Szpitala,
dwu systemowy, najnowszej generacji sprzęt komputerowy amerykańskiej firmy „APPLE” z bogatym oprogramowaniem. Sprzęt ten jest wykorzystywany między innymi do śródoperacyjnego obrazowania wykonanych badań radiologicznych.

 

W perspektywie „osieciowania” bloku operacyjnego pozwoli on na ciągłą łączność z różnymi, czasem odległymi pracowniami radiologicznymi.