https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Nowy sprzęt WOŚP w bytomskiej „Czwórce”. Tym razem do walki z sepsą - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Aktualności

Nowy sprzęt WOŚP w bytomskiej „Czwórce”. Tym razem do walki z sepsą

04.09.2023

Kosztuje milion złotych i skraca etap identyfikacji patogenów z kilkunastu godzin do paru minut !
Spektrometr masowy MALDI TOF, jeden ze stu czterech w kraju, trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. To dar Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tegoroczną zbiórkę poświęciła na zakup urządzeń do walki z sepsą.

Sepsa ma dramatyczny i szybki przebieg, dlatego diagnostyka  zakażenia jest wyścigiem o życie pacjenta – mówi dr Michał Swoboda, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSS nr 4 w Bytomiu. Tutaj może pomóc tylko zaawansowana technologia.

Zadaniem współczesnego laboratorium mikrobiologicznego jest wydawanie wiarygodnych wyników w jak najkrótszym czasie. W przypadku większości badań mikrobiologicznych istnieje konieczność identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z materiałów klinicznych do poziomu gatunku. Tradycyjne techniki identyfikacji opierają się głównie na analizie cech biochemicznych metodami manualnymi lub automatycznymi. Najnowsza technika w tej dziedzinie wykorzystuje spektrometrię mas – MALDI TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization), (Time of Flight).

 Zaletą tego systemu jest skrócenie etapu identyfikacji. System MALDI Biotyper pomaga identyfikować drobnoustroje poprzez pomiar unikatowych białek. Białka te występują w każdym mikroorganizmie i są jego genetycznym „odciskiem palca”. Widma białek porównywane są ze stale aktualizowaną biblioteką widm i na tej podstawie drobnoustrój jest identyfikowany do poziomu gatunku.

Daje to pacjentom szansę na najlepsze leczenietłumaczy Michał Swoboda. Rutynowa diagnostyka mikrobiologiczna zajmuje czasem nawet kilka dni. Nie czekając na wynik, lekarz musi wtedy działać intuicyjnie i na podstawie prawdopodobnej etiologii natychmiast wdrożyć terapię empiryczną, niestety coraz  mniej skuteczną. Wykorzystując to urządzenie, będziemy mogli szybciej projektować najlepszą terapię  celowaną.

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (w pracowni mikrobiologii) bytomskiego Szpitala nr 4 wykonuje się ponad 4000 posiewów krwi i ponad 50 posiewów płynu mózgowo-rdzeniowego rocznie.

Warto dodać, że to już kolejny sprzęt przekazany bytomskiej „Czwórce” przez fundację Jerzego Owsiaka.

 W 2020 roku, podczas pandemii Covid-19, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała: 2 respiratory, 7 kardiomonitorów, 17 łóżek do intensywnej terapii, 2 tys. maseczek, przyłbice i środki dezynfekcyjne.

Zapraszamy do galeri zdjęć tego nowoczesnego sprzętu :)

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom