https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Światowy Dzień Zdrowia - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia

12.04.2024

To już cykliczna akcja, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. W tym roku w akcji udział wzięło ponad 300 osób.

W ramach tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo” Szpital zorganizował akcję profilaktyczno – edukacyjną, promując działania prozdrowotne. Celem obchodów było zwrócenie uwagi na najbardziej istotne problemy w obszarze zdrowia publicznego na świecie. Tegoroczny temat został wybrany, aby bronić prawa wszystkich na świecie do dostępu do usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji. Formuła akcji ma na celu zachęcać pacjentów Szpitala do działania, popularyzować i wspierać postawy prozdrowotne, uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie, zacieśniać współpracę z organizacjami pacjenckimi, a także budować pozytywny wizerunek Szpitala wśród pacjentów.

Podczas akcji wszyscy chętni mogli: wykonać pomiary ciśnienia tętniczego, dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, uzyskać poradę dietetyka, wykonać pomiar składu ciała, wyrobić kartę EKUZ, zobaczyć świat przez alkogogle i narkogogle, wykonać komputerową analizę skóry twarzy, skorzystać z indywidualnej edukacji zdrowotnej, uzyskać informacje dot. profilaktyki chorób nowotworowych (rak piersi, rak jąder).

Partnerami akcji byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu, Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Tarnowskie Góry, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu „Medyk”, Stowarzyszenie 'Amazonki”, Fundacja Onkosiła oraz „Panawit”.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom