https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Poradnia Anestezjologiczna - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Poradnie

Poradnia Anestezjologiczna

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 8 piętro

Kwalifikacja anestezjologiczna
Kwalifikacja anestezjologiczna odbywa się około 14-21 dni przed planowanym przyjęciem do Szpitala na podstawie skierowania z potwierdzonym terminem przyjęcia do oddziału.
Termin konsultacji anestezjologicznej ustala Sekretariat danego Oddziału Zabiegowego.

Gabinet Kwalifikacji Anestezjologicznej mieści się na 8 piętrze budynek B (wysoki)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZNIECZULENIA
Zespół anestezjologów prowadzi kwalifikację pacjentów do zabiegów operacyjnych w trybie planowym. Celem konsultacji anestezjologicznej jest poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach.

ZGODA NA ZNIECZULENIE
Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.


CO ZABRAĆ
Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

 • kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu),
 • listę przyjmowanych leków,
 • wyniki badań (jeśli udało się je wcześniej wykonać).


KIEDY POTRZEBNE ZAŚWIADCZENIE
Chorzy prowadzeni w POZ/poradni specjalistycznej powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zawierające:

 • zwięzłą informację o historii chorób pacjenta,
 • wyniki istotnych badań dodatkowych (EKG, USG, USG serca),
 • informację o aktualnym leczeniu,
 • informację o ewentualnych przeciwwskazaniach do planowanego zabiegu.
ANKIETA
Przed konsultacją pacjent wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia ( dostępna w plikach do pobrania na dole strony ) oraz historii chorób.

Ankieta przedoperacyjna służy udokumentowaniu informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najodpowiedniejszego rodzaju znieczulenia.

Dokładne i wyczerpujące wypełnienie tej ankiety pozwoli zwiększyć Państwa bezpieczeństwo w czasie znieczulenia.

Konsultujący Anestezjolog w przypadku konieczności konsultacji specjalistycznej, wykonania badań dodatkowych lub zmiany sposobu leczenia, zwraca się pisemnie do lekarza prowadzącego, przedstawiając propozycje dotyczące procesu diagnostyczno-leczniczego, które w istotny sposób wpłynąć mogą na zmniejszenie ryzyka okołooperacyjnego i skrócenie czasu hospitalizacji.

UWAGA!
W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, oraz preparatów przeciwpłytkowych (np. Acard, Aclotin, Plavix) należy skonsultować się z kardiologiem lub lekarzem prowadzącym pod kątem możliwości ich odstawienia przed operacją.
Należy odstawić przed zabiegiem preparaty ziołowe oraz suplementy diety.

ZALECENIA

 1. Zalecane jest aby na cztery tygodnie przed znieczuleniem powstrzymać się od picia alkoholu i palenia tytoniu.
 2. Należy skontrolować stan uzębienia i jeżeli to będzie konieczne wyleczyć zmienione próchniczo zęby.
 3. Zaleca się, aby paznokcie były naturalne, pozbawione lakieru i innych sztucznych dodatków i ozdób.
 4. Podczas pobytu w szpitalu nie wolno samodzielnie zażywać żadnych leków ani suplementów diety.
 5. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń personelu medycznego w okresie okołooperacyjnym.
 6. W dniu poprzedzającym operację wskazane jest wzięcie kąpieli lub prysznica z dokładnym umyciem całego ciała i włosów.
 7. Nie wolno jeść na co najmniej 6 godzin przed znieczuleniem, jeżeli nie zostanie zalecone inaczej.
 8. Nie wolno pić na co najmniej 2 godziny przed znieczuleniem. Wcześniej można pić klarowne płyny (np. woda, słodka herbata, klarowne soki), jeżeli nie zostanie zalecone inaczej.
 9. Bezpośrednio przed wyjazdem na blok operacyjny należy usunąć wszystkie ruchome protezy zębowe, szkła kontaktowe, biżuterię (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, piercing, zegarek) jak również zmyć makijaż.
 10. W ciągu 24 godzin po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, spożywać alkoholu, palić papierosów oraz wskazane jest powstrzymanie się od podejmowania życiowo ważnych decyzji.
 11. Leki przyjmowane codziennie (za wyjątkiem leków przeciwkrzepliwych, doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz leków moczopędnych) należy przyjąć o zwykłej porze, popijając niewielką ilością niegazowanej wody, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Należy również zastosować rano wziewne środki przeciwastmatyczne. Dawki insuliny będą ustalane indywidualnie w dniu poprzedzającym zabieg.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom