https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Poradnia Neurochirurgii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Poradnie

Poradnia Neurochirurgii

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 8 piętro

Do podstawowych zadań poradni należą w szczególności:

  • diagnostyka, leczenie i profilaktyka
  • kwalifikacja do leczenia szpitalnego,
  • opieka specjalistyczna poszpitalna,
  • udzielanie świadczeń konsultacyjnych dla potrzeb opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej sprawowanej przez inne zakłady służby zdrowia na obszarze województwa,
  • kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni i/lub ośrodków specjalistycznych.

Podczas pierwszej rejestracji wymagane jest dostarczenie:
a) aktualnego skierowania
b) dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
c) dokumentu potwierdzającego tożsamość

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom