Poradnie

Poradnia Kardiologiczna

Lokalizacja: Budynek B Wysoki - 8 piętro

Poradnia Kardiologiczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia. Stanowi kontynuację opieki nad pacjentem hospitalizowanym na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 jak i realizuje konsultacje kardiologiczne dla pacjentów innych poradni specjalistycznych Szpitala. Poradnia Kardiologiczna przyjmuje pacjentów kierowanych z poradni podstawowej opieki zdrowotnej jak i innych poradni specjalistycznych. Rocznie poradnia realizuje ok. 4500 porad. 

Współpracując z pracowniami oraz oddziałami szpitala poradnia oferuje pełen zakres nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej:

- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej

- EKG wysiłkowe na bieżni cykloergometrze

- Echokardiografia,

- Echokardiografia przezprzełykowa

- Echokardiografia z próbą obciążeniową (stress echo)

- 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego i EKG oraz 72-godzinne monitorowanie EKG (tzw. Holter EKG i ciśnieniowy)

- Angio-TK tętnic wieńcowych

- Tomografia serca z kontrastem

- Angio-TK aorty

- Kontrola stymulatora

- Kontrola stymulatora z funkcją resynchronizacji (CRT-P)

- Kontrola kardiowertera-defibrylatora (ICD)

- Kontrola kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji (CRT-D)


W razie konieczności poszerzenia diagnostyki pacjent może zostać skierowany do innych ośrodków celem wykonania:

- Rezonans Magnetyczny Serca

- SPECT i PET Serca


W ramach poradni wykonywane są kontrole urządzeń wszczepialnych: stymulatorów (także CRT-P), kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji (CRT-D). Pracownia ma możliwość kontroli urządzeń producentów: Biotronik, Medtronic, St. Jude Medical.


Celem zapewnienia pacjentom optymalnej korzyści klinicznej z konsultacji w poradni kardiologicznej zalecamy, aby na umówioną wizytę pacjent dostarczył:

1) posiadaną dokumentacją medyczną (karty informacyjne, wyniki badań),

2) aktualną rozpiskę stosowanych leków,

3) zapiski z pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna (najlepiej w formie dzienniczka).


Pacjenci do kontroli urządzeń wszczepialnych zgłaszają się z:

1) "Paszportem" urządzenia,

2) Karta informacyjna z wszczepienia urządzenia.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom