Pracownie

Pracownia EEG

 

 

Pracownia elektroencefalografii wykonuje badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencelografu. Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału lub różnice w potencjale różnych części mózgu i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram. Badania EEG wykonywane są dla monitorowania i diagnozy w przypadkach występowania m.in.: padaczki, zaburzeń snu, bóli migrenowych.

Pracownia ta powstała w 1962 r. i dysponowała pierwszym aparatem EEG na Śląsku. Obecnie wykonuje ona rocznie ok.1 tys. badań, głównie dla pacjentów szpitala oraz poradni przyszpitalnych. Na miejscu odbywają się także zajęcia i szkolenia dla lekarzy przed II stopniem specjalizacji z neurologii, neurochirurgii i psychiatrii oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne dla słuchaczy II roku Wydziału Elektroradiologii Szkoły Policealnej nr 1 w Bytomiu.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom