Pracownie

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopowa wykonuje procedury endoskopowe diagnostyczne i zabiegowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Badania wykonywane są przez wykwalifikowany zespół medyczny – lekarzy i pielęgniarki z długoletnim stażem w zakresie endoskopii gastroenterologicznej. Stawiamy na wysoką jakość oferowanych usług, starając się łączyć najnowsze osiągnięcia techniki medycznej z doświadczeniem i wiedzą personelu medycznego. Pracownia posiada doskonałe warunki lokalowe umożliwiające komfortowe świadczenie usług medycznych.

Dysponujemy wydzielonymi pracowniami do diagnostyki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, pomieszczeniami do wybudzeń po zabiegach wykonywanych w znieczuleniu ogólnym oraz wydzielonym pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji endoskopów z myjnią automatyczną.

Kolonoskopia to najskuteczniejsza metoda diagnostyczna do oceny jelita grubego, które jednocześnie pozwala w czasie tego samego badania usunąć stwierdzone zmiany, np.: polipa, czy zmiany angiodysplastyczne i pobrać wycinki do oceny histopatologicznej ze wszystkich znalezionych nieprawidłowości.

Badanie jest wykonywane po odpowiednim przygotowaniu chorego, które to w istotny sposób przyczynia się do bezpieczeństwa i sukcesu zabiegu. Przygotowanie to często jest uważane przez chorych za najbardziej nieprzyjemną część procedury. Chory otrzymuje ustne i pisemne informacje pozwalające na bezpieczne przygotowanie się do zabiegu. Badanie wykonywane jest giętkim kolonoskopem, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. W trakcie zabiegu może powstać ból, wzdęcie, rozpieranie co wynika na ogół z wprowadzenia do jelita powietrza oraz manipulacji instrumentem. Oglądanie wnętrza jelita trwa zwykle kilkanaście minut. Ewentualne pobieranie wycinków jest całkowicie bezbolesne. Instrument przed każdym badaniem jest specjalnie dezynfekowany. Wycinki pobiera się sterylnymi szczypczykami co zabezpiecza przed ewentualnym zakażeniem.

Możliwe powikłania – zdarzają się niezwykle rzadko (0,35%). Jednak absolutnego powodzenia i bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może zdarzyć się przedziurawienie ściany jelita (ok. 0,18%), krwawienie (0,008%) co wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Bardzo rzadko może też dojść do objawów ze strony innych narządów (zaostrzenie choroby wieńcowej, astmy, padaczki a nawet zatrzymanie akcji serca).

 

Panendoskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną dla oceny przełyku, żołądka i dwunastnicy. W razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem stwierdzenia obecności bakterii Helicobacter pylori.

Badanie jest przeprowadzone w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć protezy zębowe. Po znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w aerozolu i założeniu plastikowego ustnika lekarz wprowadza do gardła instrument prosząc o wykonanie ruchu połykania. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut i jest bezbolesne. Również ewentualne pobranie wycinków jest całkowicie bezbolesne. Instrument przed każdym badaniem jest specjalnie dezynfekowany. Wycinki pobiera się sterylnymi szczypczykami co zabezpiecza przed ewentualnym zakażeniem.

Możliwe powikłania – zdarzają się niezwykle rzadko. Jednak absolutnego powodzenia i bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może zdarzyć się przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (zwłaszcza przełyku w ok. 0,05 % przypadków). Niekiedy może też dojść do drobnego krwawienia, szczególnie po pobraniu wycinków co z reguły nie wymaga leczenia, jednak w szczególnych (bardzo rzadkich) przypadkach (nasilone krwawienie lub perforacja ściany przewodu pokarmowego) może wymagać interwencji chirurgicznej. Bardzo rzadko może też dojść do objawów ze strony innych narządów (zaostrzenie choroby wieńcowej, astmy, padaczki a nawet zatrzymanie akcji serca).

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom