Pracownie

Pracownia RTG

Lokalizacja: A3 - parter
Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik - lek. Marcin Trzepaczyński
Kierownik Zespołu Techników: mgr Wioletta Niewęgłowska
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Anna Kropska

Pracownia RTG mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 jest wyposażona w aparaty rentgenowskie służące do przeprowadzania badań obrazowych pacjentów. W pracowni (RTG) wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów wewnętrznych struktur ciała pacjenta.

Pracownia RTG została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną ochronę pacjentów i personelu przed szkodliwym promieniowaniem.

Każdy pacjent przed  wykonaniem badania jest proszony o usunięcie wszelkich metalowych przedmiotów, które mogą wpłynąć na wyniki badania. Podczas badania pacjent zostaje umieszczony na stole lub pozostaje nieruchomo w pozycji stojącej, a aparat rentgenowski przeprowadza serię zdjęć z różnych kierunków. Czas trwania badania zależy od obszaru ciała, który jest badany.

W pracowni RTG wykonywane są m. in. badania diagnostyczne czaszki, klatki piersiowej, zatok, kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, lędźwiowo – krzyżowego, jamy brzusznej, miednicy, kończyn, stawów rąk i stóp, tarczycy, jamy opłucnej,  stawów.

Badanie są wydawane w formie papierowej jak i na płatce CD.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom