https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4Pietro III - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Poziom 3

Budynek A2 /część centralna/  - znajduje się w ciągu budynków centralnych przy wejściu głównym.
Prowadzi do budynków B Wysoki, B niski (na poziomach parter, 1 piętro)
Posiada 2 klatki schodowe i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

  • Kaplica
  • Pracownia (kardiologiczna)


Budynek A3 i D1 /skrzydło wschodnie/  - znajduje się w ciągu budynków centralnych po prawej stronie od wejścia głównego. 

Znajduje się tam:


Budynek B Wysoki /wieżowiec/  - wejście od strony budynku A2 lub od strony Pl. Rodła. 
Prowadzi do budynku B Niski (na poziomach parter, 1 piętro)
Posiada 1 klatkę schodową i 2 windy dla pacjentów.

Znajduje się tam:


Budynek C1 - wejście od Pl. Rodła poprzez strefę postoju. 
Posiada 1 klatkę schodową i 1 windę dla pacjentów.

Znajduje się tam:

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom